Intellectuele eigendom

Scroll

Intellectuele eigendom slaat op scheppingen van de menselijke geest, zoals bv. een kunstwerk, uitvinding, benaming of vormgeving van een product.

image baakn

Gelet op de economische waarde ervan valt het belang moeilijk te overschatten. Als ondernemer loont het dus zeker de moeite om hierover deskundig advies in te winnen. U wenst immers te voorkomen dat een concurrent een gelijkaardige naam gebruikt voor een product of een andere partij al dan niet schaamteloos een creatie van u namaakt. Anderzijds wenst u uiteraard deze rechten te valoriseren.

BAAKN heeft een ruime expertise in dit domein en begeleidt u als een ware partner doorheen de hele levenscyclus van deze rechten. U wordt bijgestaan voorafgaand aan het deponeren, tijdens het beheer van uw portfolio en indien nodig door het afdwingen van de rechten. En dit op een proactieve en efficiënte wijze.

“Besteed voldoende en tijdig aandacht aan uw intellectuele eigendom. Dit voorkomt onaangename verrassingen en zorgt ervoor dat u de nodige vruchten zal kunnen plukken.”

image baakn

Specifiek betreffende intellectuele eigendom is BAAKN uw partner
voor o.m. de volgende aanverwante diensten:

 • Uitvoeren van beschikbaarheidsonderzoeken voorafgaand aan de eventuele lancering van het gebruik van een teken, gekoppeld aan het eventueel deponeren van het IE-recht
 • Strategisch advies (o.m. op fiscaal vlak)
 • Overeenkomsten
 • IP audits (scans) & due diligence
 • Bewakingen om eventuele inbreuk in een vroegtijdig stadium op te sporen
 • Handhaving van IE-rechten, omvattende o.m. ingebrekestellingen en het optreden in procedures voor de rechtbanken op nationaal (beslag inzake namaak, stakingsprocedures en bodemprocedures) en internationaal niveau
 • Vertegenwoordiging inzake oppositie- en nietigheidsprocedures (o.m. Benelux en Europees niveau)

image baakn

De praktijk van BAAKN omvat naast het merken-, auteurs-, modellen- en octrooirecht eveneens o.m. de volgende domeinen:

 • Handelsnaamrecht
 • Domeinnamen
 • Bedrijfsgeheimen
 • Marktpraktijken (misleidende reclame, e.d.m.)
 • Mediarecht (recht op afbeelding, recht op vergetelheid, vrijheid van meningsuiting, laster en eerroof, recht op antwoord, e.d.m.),
 • Cybercriminaliteit
 • Recente evoluties, zoals blockchain en AI-technologie

Contacteer onze experts!

logo logo