Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht begint wanneer u een werknemer aanwerft en eindigt wanneer hij het bedrijf weer verlaat. Maar ook tijdens uw loopbaan als werknemer kunnen er conflicten ontstaan op de werkvloer. Een helder arbeidscontract en arbeidsreglement brengen duidelijkheid voor zowel werkgever als werknemer. Ook wanneer u een arbeidscontract beëindigt, zijn er bepaalde zaken die u niet over het hoofd mag zien. BAAKN geeft raad zodat werkgever en werknemer weten waar ze aan toe zijn.

Scroll
Personeel aanwerven

Personeel aanwerven

Uw bedrijf groeit dus gaat u personeel aanwerven. Zorg voor een correct arbeidscontract, het vormt de basis voor elke gezonde arbeidsrelatie. Elke onderneming en elke sector heeft  haar bijzonderheden. Ook hiervoor is maatwerk cruciaal.

Samenwerken

Samenwerken

Wie samenwerkt met mensen stoot al eens op conflicten. Het is dan ook belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten als werkgever zijn en welke rechten en plichten een werknemer heeft. Het is nuttig deze regels vast te leggen in een arbeidsreglement. Denk daarbij aan bepalingen rond de arbeidsduur, het aanvragen van vakantiedagen of het ter beschikking stellen van werkmateriaal en -kledij. Garandeer een veilige werkomgeving en opgelet voor grensoverschrijdend gedrag. BAAKN helpt u bij het opstellen van een transparant arbeidsreglement, dat problemen kan voorkomen in plaats van ze te op te lossen. 

Afscheid nemen

Afscheid nemen

Kiest een werknemer ervoor uw bedrijf te verlaten, vertrekt hij op pensioen of is het uw keuze de samenwerking stop te zetten, dan is het belangrijk dat dit in goede orde verloopt. Wanneer een arbeidsovereenkomst eenzijdig wordt opgezegd, leidt dat vaak tot moeilijke discussies tussen werkgever en werknemer. BAAKN beantwoordt uw vragen over kennelijk onredelijk ontslag, opzeg om dringende reden, outplacement…

logo logo