Schade & Verzekering

Schade & Verzekering

Heeft u schade geleden door een ongeval en is de andere partij aansprakelijk? Wij zorgen voor de juiste expertises en zorgen ervoor dat uw schade correct wordt vergoed.

Ook wanneer u zelf een ongeval heeft veroorzaakt kan u op BAAKN rekenen. Wij gaan na of uw verzekering tussenkomt en behartigen uw belangen. 

Scroll
Uw schade vergoed

Uw schade vergoed

U raakte betrokken in een schadegeval en wenst uiteraard vergoed te worden. BAAKN geeft vorm aan het bewijs van zowel uw schade als de oorzaak ervan. Ook als er een verzekeraar betrokken is heeft u aan BAAKN een goede partner. We hebben jarenlange expertise in alle aspecten van het verzekeringsrecht.

Zelf aansprakelijk

Zelf aansprakelijk

Heeft u schade veroorzaakt dan wenst u dat uw verzekeraar de vergoeding ervan op zich neemt. We onderzoeken alle aspecten van het schadegeval en uw polis en BAAKN zorgt voor een vlotte afhandeling. 

Waarom een advocaat?

Bij schade kunnen een aantal zaken voor discussie zorgen. Als het niet duidelijk is wie aansprakelijk is, kan met expertises en getuigen bepaald worden wie verantwoordelijk is voor het ongeval en wie gerechtigd is op vergoeding. Zelfs wanneer de aansprakelijkheid vaststaat kan de vergoeding ervan nog ter discussie staan. BAAKN stelt uw dossier samen en gidst u doorheen expertises e.d.m. 

logo logo