Uw vermogen

Uw vermogen

Geld maakt niet gelukkig. Maar een goed beheer ervan brengt zeker geen ongeluk. 

Wanneer u wil schenken aan uw petekind, wanneer u gaat scheiden en het gemeenschappelijk vermogen verdeeld moet worden, wanneer er een familieruzie ontstaat over een nalatenschap, wanneer u de zorgvolmacht krijgt van een van uw ouders, … Beslissingen over uw vermogen neemt u graag geïnformeerd. BAAKN geeft u graag advies. 

Scroll
Schenking

Schenking

Wanneer u tijdens uw leven een deel van uw vermogen, roerend of onroerend wil wegschenken, moet u rekening houden met de specifieke regelgeving. Is een handgift een beter idee? Misschien wil u na een schenking deze herroepen? Wij luisteren naar uw vragen en geven graag advies, omdat we begrijpen hoe belangrijk dit voor u is.

Zorgvolmacht

Zorgvolmacht

Wanneer u zelf niet meer in staat bent om uw vermogen te beheren of uw vennootschap te besturen, wilt u dat een vertrouweling het van u overneemt. De zorgvolmacht kan daarvoor zorgen. Wilt u zelf een zorgvolmacht geven, of werd u door een familielid of nabije kennis gevraagd een zorgvolmacht te aanvaarden, dan kan u steeds op BAAKN rekenen om u te begeleiden met professioneel advies. 

Nalatenschap

Bij een overlijden komt heel wat kijken. Ruzies en discussies over de verdeling van een erfenis horen helaas ook vaak bij een afscheid. Om conflicten te voorkomen kan u zelf uw nalatenschap plannen. Zo kan de afhandeling vlot en sereen verlopen. BAAKN kan u begeleiden bij het opstellen van uw testament of bij een uitgebreide vermogensplanning. 

Bent u zelf erfgenaam dan kan het ook aangewezen zijn een advocaat te raadplegen. Aanvaardt u de erfenis of wil u ze verwerpen? We staan u graag bij met professioneel advies. 

logo logo