Bouwconflict

Bouwconflict

In het bouwproces kan veel mislopen zowel voor bouwheer als voor aannemer. Een deel van de werken wordt slecht uitgevoerd, een onderaannemer gaat er met het materiaal vandoor, de facturen komen niet overeen met de geleverde werken of u wordt als aannemer niet vergoed. U staat er niet alleen voor: BAAKN ondersteunt u als bouwheer, maar ook als aannemer. 

Scroll
Als particulier

Als particulier

Of u nu een woning laat bouwen of u enkel uw dak laat vernieuwen, als particulier rekent u op de expertise van de aannemer. Bent u na de werken niet tevreden met de geleverde kwaliteit of klopt de factuur niet met de vooropgestelde offerte of de uitgevoerde werken, dan zullen wij uw belangen verdedigen.  

Als aannemer

Als aannemer

Als aannemer bent u ervaren in de job waarvoor u wordt ingehuurd. Toch kan het op een werf tot conflicten komen, met onderaannemers, met medecontractanten of met de bouwheer die u verantwoordelijk acht voor nalatigheid, fouten of vertragingen. Wij behartigen uw belangen en zorgen ervoor dat u correct vergoed wordt voor de uitgevoerde werken. BAAKN heeft jarenlang ervaring met meetstaten, deskundigenonderzoeken, stilgelegde werven en voorlopige opleveringen. Kortom alle mogelijke obstakels in een bouwproces. Op BAAKN kan u bouwen.

Meer info
logo logo