Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Een ondernemer neemt risico’s in een vaak complexe omgeving. Fouten loeren om de hoek. Het kan belangrijk zijn om strategische beslissingen vooraf juridisch af te toetsen. Maar ook als het te laat is en een aansprakelijkheid dreigt, zal Baakn u en uw onderneming onmiddellijk bijstaan.

Scroll
Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurder zijn van een vennootschap brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Wie een fout maakt bij het uitoefenen van de functie kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Dit kan ook impact hebben op het privévermogen. Wij verschaffen u preventief advies en ondersteunen u ook wanneer uw aansprakelijkheid in het gedrang komt.

Vorderingen

Vorderingen

Niet elke fout geeft aanleiding tot vergoeding. De opbouw van een vordering, of het verweer ertegen, vergen juridische precisie en ervaring. Uitgerekend twee kwaliteiten die BAAKN onderscheiden.

Aanneming

Aanneming

Bij aannemingswerken kunnen zich tal van problemen voordoen. BAAKN ondersteunt zowel de bouwheer als de aannemer. 

Voorafgaand bij het sluiten van contracten, bij de uitvoering ervan en zeker wanneer het misloopt.

Is er een meningsverschil wat betreft oplevering of uitvoeringstermijn, of is er betwisting over de aansprakelijkheid bij gebreken, dan bieden wij u de nodige ondersteuning. 

logo logo