Vennootschappen en aandelen

Vennootschappen en aandelen

Op elke etappe begeleiden  we uw vennootschap, van start tot finish, bergop, in een sprint of bij een val. Overweegt u een joint venture, een kapitaalsverhoging of een herstructurering: BAAKN neemt de kop. We staan u ook bij wanneer het moeilijk gaat. Bij uitsluiting of uittreding van aandeelhouders en bij geschillenbeslechting zijn wij uw gids. 

Scroll
Conflicten tussen aandeelhouders

Conflicten tussen aandeelhouders

Aandeelhouders kunnen het oneens raken over verschillende zaken. Is er gebrek aan transparantie of vindt er een machtsstrijd plaats? Is er een verschil in visie of wil er een aandeelhouder een andere kant op? Zulke conflicten worden best zo snel mogelijk opgelost. 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Het bestuur van een vennootschap brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Recente wetgeving heeft deze aansprakelijkheid de laatste jaren gevoelig aangescherpt. Wie een fout maakt als bestuurder kan aansprakelijk gesteld worden met alle gevolgen van dien zowel voor de onderneming als privé.

Uw familiale onderneming 

Leden van familiebedrijven zijn niet alleen zakelijk maar ook emotioneel met elkaar verbonden. Voor wie samen zowel aan de vergader- als aan de keukentafel zit, gelden andere spelregels dan in een reguliere onderneming. Als alles goed loopt, kan samenwerken met ouders, partner of andere familieleden een zegen zijn. Op de andere momenten bent u gebaat bij duidelijke afspraken. Ze zullen uw familiale en uw professionele leven beschermen.

logo logo