image Baakn

Merkenrecht

Het merkenrecht verleent middels een depot bescherming aan een teken (hetgeen u overigens ruim mag opvatten) dat dient ter onderscheiding van waren en/of diensten. Gekoppeld aan het creatief proces van de keuze voor een productnaam rijzen er ook niet te verwaarlozen juridische vraagstukken omtrent deze ‘branding’. Zouden houders van oudere rechten zich eventueel kunnen verzetten? Is deze voldoende onderscheidend om voor bescherming in aanmerking te komen?

Vervolgens wenst u het merk misschien in licentie te geven? Wat indien een andere partij een gelijkaardige naam gebruikt voor uw type van product? Onder bepaalde omstandigheden zou u zelfs kunnen optreden tegen een gebruik voor niet soortgelijke waren en/of diensten.

Omwille van het principe ‘first come, first served’ is het alleszins van belang tijdig actie te ondernemen met oog op het bekomen van een registratie en de bijhorende exclusieve rechten.

Contacteer ons
Auteursrechten

Auteursrechten

Voor zover er sprake is van ‘originaliteit’ kan een creatie genieten van auteursrechtelijke bescherming. Aangezien er geen vereiste van depot geldt, is het cruciaal om heel precies te onderbouwen waarom deze creatie al dan niet beschermingswaardig is. En misschien is een i-DEPOT toch wel aangewezen.

Bent u betrokken in een project met meerdere partijen en wenst u duidelijke afspraken vast te leggen middels een contract? Of wenst u advies in verband met eventuele fiscale implicaties?

Contacteer ons voor een afspraak of meer informatie over onze diensten.

Modellenrecht

Modellenrecht

Een modelrecht beschermt (idealiter middels een depot) de algemene indruk van een product of een deel ervan indien deze elementen nieuw zijn en een eigen karakter hebben.

Gelet op voormelde nieuwheidsvoorwaarde is het alleszins van belang om tijdig deskundig advies in te winnen.

BAAKN staat u graag bij tijdens het registratieproces en vervolgens bij de handhaving van uw rechten.

Contacteer ons voor een afspraak of meer informatie over onze diensten.

Octrooirecht

Octrooirecht

Een octrooi (patent) is een intellectueel eigendomsrecht ter bescherming van een geregistreerde technische uitvinding, op voorwaarde dat deze uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.

Het verwerven van inkomsten en het beschermen van de resultaten van uw R&D-investeringen is uitermate belangrijk. BAAKN staat u graag bij, zowel op het vlak van adviesverlening als inzake de afdwinging van uw rechten.

Welke maatregelen onderneemt u best indien een potentieel octrooieerbare uitvinding verricht werd? Verkrijgt u graag meer informatie in verband met de innovatieaftrek voor octrooi-inkomsten?

Contacteer ons voor een afspraak of meer informatie over onze diensten.

logo logo