Incasso

Incasso

Wanneer uw facturen onbetaald blijven, is overgaan op incasso vaak de enige mogelijkheid. Achterstallige betalingen hebben een invloed op uw bedrijfsresultaten, en zijn een balast voor uw administratie. BAAKN zorgt voor een snelle en correcte invordering.

Scroll

“In the world of business, chasing payments is like chasing dreams - it takes determination, effort, and a steadfast belief that the pursuit is worth the reward.”

Voorkomen…

Voorkomen…

Algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden- en termijnen zijn belangrijke instrumenten om problemen te vermijden. 

... is beter dan  genezen

... is beter dan genezen

Loopt het toch mis dan kan BAAKN snel schakelen in de zoektocht naar uw centen, zowel gerechtelijk- als buitengerechtelijk.

BAAKN zorgt voor een snelle, goedkope en eenvoudige invordering van uw onbetaalde facturen. 

Invordering van facturen is cruciaal om de financiële stabiliteit en liquiditeit van uw onderneming te behouden. Wij zorgen voor een efficiënt debiteurenbeheer zodat inkomsten tijdig ontvangen worden en uw cashflow en bedrijfsactiviteiten consistent blijven. Achterstallige betalingen hebben een negatieve invloed op uw bedrijfsresultaten en zijn een administratieve ballast. 

image Baakn

Solide en evenwichtige factuur- en contractvoorwaarden zijn essentieel in het economisch betalingsverkeer. Contacteer ons voor het opstellen van heldere betalingsvoorwaarden en -termijnen. Deze zorgen niet alleen voor een gezonde en duurzame zakelijke relatie, maar streven ook een efficiënte invorderingsprocedure na.  

Wacht niet indien uw facturen onbetaald blijven! Via een duidelijke en gemotiveerde ingebrekestelling kunnen wij snel en eenvoudig betaling trachten te verkrijgen, en dit zonder tussenkomst van een rechtbank. Voor onbetwiste geldschulden in een B2B-context kunnen wij u ook deskundig bijstaan in de IOS-procedure. Deze procedure voorziet de mogelijkheid om zonder vonnis, maar met behulp van een gerechtsdeurwaarder, onbetwiste vervallen facturen te innen. Wanneer de minnelijke invordering niet tot het gewenste resultaat leidt, dan brengen wij de debiteur voor de rechtbank door middel van een dagvaarding.

Heeft u gecontracteerd met een debiteur in het buitenland? Wij beschikken over een ruim internationaal netwerk van deurwaarders voor een vlotte en efficiënte invordering over de grenzen heen. De grensoverschrijdende inning van facturen in Europa kan ook via de Europese Betalingsbevelsprocedure. Dit is een vereenvoudigde procedure waarbij wij via een Europees Betalingsbevel tot inning kunnen overgaan.

Uiteraard BAAKN! Wij staan u bij in de inning van betwiste schuldvorderingen terwijl de rol van incassobureaus bij een minimale betwisting stopt. U verliest hierdoor kostbare tijd. Wij beschikken over een ruimere expertise en betere tools om de solvabiliteit van debiteuren na te gaan en de kansen op recuperatie in te schatten. Op die manier vermijdt u nodeloze kosten. Onze tarieven zijn concurrentieel met die van incassobureaus.

Met onze ruime ervaring in het beslag- en executierecht kunnen wij efficiënt betalingen afdwingen via de juiste uitvoeringsmaatregelen, zoals beslaglegging op goederen en/of bankrekeningen. Door eigendommen of rechten te laten bevriezen of in beslag te laten nemen voeren wij de druk op om op die manier betalingen te bekomen.

Zit uw debiteur in slechte financiële papieren of werd zij in staat van faillissement verklaard? Met onze expertise in het insolventierecht hebben wij een ruime kennis over de verschillende actie- en controlemogelijkheden om uw rechten als schuldeiser in een reorganisatie- en faillissementsprocedure te vrijwaren.

logo logo