Versterk uw financiële zaken: het belang van digitale mandaten met uw accountant

E-mandaat

Versterk uw financiële zaken: het belang van digitale mandaten met uw accountant

Scroll

Wanneer u een beroep doet op een accountant dan zal deze u verzoeken om enkele bijzondere mandaten. Anders kan deze accountant niet in uw naam of in naam van uw onderneming aangiften en andere documenten indienen bij de fiscus, fiscale informatie raadplegen, attesten aanvragen, etc., 

De accountant zal u verzoeken om deze mandaten digitaal te bezorgen (“e-mandaat”).

Een “e-mandaat” is een digitale volmacht die u (als mandaatgever) toekent aan een mandaatnemer (uw accountant)  zodat deze dezelfde handelingen als u kan verrichten in één of meerdere “e-services”  van de FOD Financiën. 

image baakn

E-mandaat: uw brug tussen onderneming en fiscus

Er zijn een verschillende soorten van bijzondere mandaten waarom uw accountant u kan verzoeken, en waarvan de voornaamste de volgende zijn:

  • voor de belastingaangifte: het Biztax-mandaat
  • voor de BTW-aangifte: het BTW-mandaat
  • voor uw privéaangifte: het Tax-on-web-mandaat
  • voor de indiening van de aangiften in de bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing: het Finprof-mandaat
  • voor verrichtingen in het UBO-register: apart UBO-mandaat
  • voor de toegang tot uw perssonlijke fiscale dossier: mandaat MyMinfin-mandaat
  • om een fiscaal bezwaar in te dienen of een btw-vordering te betwisten: een bijzonder mandaat ‘geschillen’ (Het mandaat ‘geschillen’ geeft u de mogelijkheid meerdere geschillen voor eenzelfde mandaatgever in te dienen).

De Belgische fiscus heeft per mandaat een overzicht opgesteld van wat uw accountant er mee kan/mag doen zie: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/beschrijving-mandaten

Geschreven door Benjamin De Roeck

Geschreven door Benjamin De Roeck

Handtekening Benjamin De Roeck
logo logo