Valkuilen van Pay-If/When-Paid clausules

Aannemingsrecht – Bouwrecht – Incasso - Contractenrecht

Valkuilen van Pay-If/When-Paid clausules

In de dynamische wereld van de bouwsector zijn contractuele details cruciaal voor de financiële zekerheid van onderaannemers. Pay-If/When-Paid clausules in contracten kunnen een significante impact hebben op de cashflow en bedrijfsvoering.

Scroll

1. Pay-If/When-Paid

Pay-If/When-Paid clausules stipuleren dat een hoofdaannemer zijn onderaannemer betaalt nadat hij zelf betaling heeft ontvangen van de bouwheer. Een 'Pay-When' clausule zorgt voor betaling zodra de hoofdaannemer betaald is door de bouwheer, terwijl een 'Pay-If' clausule inhoudt dat er zelfs geen betalingsverplichting is als de hoofdaannemer niet betaald wordt.

2. Rechtmatig?

Deze clausules zijn niet automatisch geldig en kunnen onder het vermoeden van onrechtmatigheid vallen volgens het Wetboek van Economisch Recht (WER), specifiek art. VI.91/5. Dit artikel stelt dat bedingen die het economisch risico onevenredig op één partij leggen, vermoed worden onrechtmatig te zijn.

3. Wettelijke bescherming?

Op grond van de Wet Betalingsachterstand (wet 2.08.2002) en gezaghebbende rechtspraak hebben onderaannemers bescherming tegen te lange betalingstermijnen. De wet stelt een maximale betalingstermijn van 60 dagen, waardoor onderaannemers, ongeacht de Pay-if/When-paid clausules, betaling kunnen eisen binnen deze termijn.

4. Praktisch advies

Het is cruciaal de contractuele voorwaarden nauwgezet te lezen en expliciete afspraken te maken om onaangename verrassingen te vermijden. Bij ongewenste aanvaarding van een Pay-if/When-paid clausule, kan men de nietigheid ervan proberen te verkrijgen bij de rechter op grond van vermelde wettelijke gronden.

Geschreven door Matthias Janssens

Handtekening Matthias Janssens
logo logo