Onderaannemers en bestuurders sneller aansprakelijk?

Contractenrecht – Aansprakelijkheidsrecht - Aannemingsrecht

Onderaannemers en bestuurders sneller aansprakelijk?

In februari werd een cruciale verandering in ons Burgerlijk Wetboek aangekondigd: boek 6, over de buitencontractuele aansprakelijkheid, is goedgekeurd. Deze hervorming brengt een ingrijpende wijziging in de quasi-immuniteit van uitvoeringsagenten, zoals onderaannemers, werknemers en bedrijfsbestuurders met zich mee.

Scroll

Recent is er een belangrijke wijziging doorgevoerd op het gebied van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Er wordt een einde gemaakt aan de bestaande immuniteit waarvan uitvoeringsagenten, zoals onderaannemers, werknemers en bedrijfsleiders, genoten.

Oude regeling

Onder de vorige regeling was het voor schuldeisers bijna onmogelijk om hulppersonen rechtstreeks aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van hun handelen. Bouwheren hadden bijvoorbeeld enkel verhaal tegen de hoofdaannemer en niet tegen de onderaannemer.

Nieuwe regeling

Het nieuwe artikel 6.4 van het BW schaft resoluut het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid af. Hierdoor kunnen schuldeisers nu ook hulppersonen aanspreken, zelfs als de schade voortvloeit uit contractuele nalatigheden. Deze ontwikkeling plaatst uitvoeringsagenten, inclusief bestuurders en werknemers, direct in het vizier voor mogelijke claims.

Ook voor bestuurders van vennootschappen verandert er veel. Zij kunnen zich weliswaar beroepen op bestaande contractuele afspraken met de vennootschap, maar de ruimte voor exoneratie wordt ingeperkt door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit onderstreept het toenemende belang van bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen.

Direct toepasbaar

Deze wetswijziging, die naar verwachting op 1 januari 2025 in werking treedt, heeft ook nu al implicaties voor lopende contracten. De overgangsregeling stelt dat zelfs bestaande overeenkomsten onderhevig kunnen zijn aan de nieuwe regels, indien het schadegeval zich voordoet na de inwerkingtreding.

Contractuele oplossing

De nieuwe regeling biedt ook bescherming. Het blijft mogelijk om de immuniteit en het verbod op samenloop contractueel vast te leggen, waardoor hulppersonen bepaalde aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen bedingen. Contractpartijen kunnen, middels een derdenbeding, afspreken dat hun uitvoeringsagenten toch niet buitencontractueel aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dit geldt echter niet wanneer er sprake is van fysieke of psychische schade of als de schade het gevolg is van opzettelijke fouten.

BAAKN

De noodzaak om contracten nauwgezet te herzien is dus evident, zowel voor nieuwe als bestaande contractuele afspraken. BAAKN staat klaar om u hierbij deskundig te ondersteunen.

Geschreven door Matthias Janssens

Handtekening Matthias Janssens
logo logo