Artificiële Intelligentie en het beroepsgeheim van de advocaat.

AI - Beroepsgeheim

Artificiële Intelligentie en het beroepsgeheim van de advocaat.

AI in de advocatuur: een balans tussen innovatie en beroepsgeheim.

Scroll

De opkomst van artificiële intelligentie (AI) in de juridische sector brengt een significante transformatie teweeg. Terwijl AI de toegang tot juridische databases vergemakkelijkt en soms indrukwekkende informatie aanlevert, roept het ook vragen op over de impact op het fundamentele principe van het beroepsgeheim van de advocaat.

AI-tools zoals juridische onderzoeksplatforms en contractanalysetools bieden ongekende efficiëntie in het opzoeken van bij voorbeeld rechtspraak en het opstellen van contracten. Ze helpen advocaten om meer tijd te besteden aan complexe zaken die menselijke empathie en juridische beraadslaging vereisen . Deze verschuiving richting geautomatiseerde processen zou kunnen suggereren dat de rol van de advocaat vermindert. Echter, de essentie van het advocatenberoep - het bieden van vertrouwelijke en persoonlijke advisering - blijft onaangetast door technologie.

Het beroepsgeheim, een grondwettelijk beschermde waarde, vormt de kern van de relatie tussen advocaat en cliënt. Het garandeert dat vertrouwelijke informatie niet openbaar wordt gemaakt, een principe dat fundamenteel is voor een eerlijke rechtsbedeling en effectieve verdediging . De invoering van AI in juridische praktijken stelt dit principe op de proef, vooral wanneer persoonlijke en gevoelige informatie digitaal wordt verwerkt.

Bij het integreren van AI in de advocatuur moeten daarom strenge voorzorgsmaatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid te waarborgen en te voldoen aan gegevensbeschermingsregels zoals de GDPR/AVG. Dit vereist zorgvuldige selectie van technologieën die de privacy respecteren en het risico op datalekken minimaliseren .

Innovatieve samenwerkingen, zoals die tussen het Gentse softwarebedrijf Henchman en Microsoft, tonen aan dat het mogelijk is om AI te benutten zonder het beroepsgeheim te compromitteren. Dergelijke initiatieven bieden tools voor juridisch opzoekwerk die vertrouwen op interne databases, waardoor het risico op onbedoelde openbaarmaking van gevoelige informatie wordt verminderd .

Ter afsluiting, terwijl AI ongetwijfeld een waardevol hulpmiddel is in de rechtspraktijk, is het cruciaal dat we de bescherming van het beroepsgeheim handhaven. De toekomst van de advocatuur in het AI-tijdperk hangt af van haar vermogen om technologische vooruitgang te omarmen, zonder afbreuk te doen aan de ethische fundamenten van het beroep.

Geschreven door Isabelle Jacobs

Handtekening Isabelle Jacobs
logo logo